Scholing

Technasiumacademie

Stichting Technasium heeft een eigen opleidingstraject voor docenten, technische onderwijsassistenten en technatoren waarmee zij hun bevoegdheid voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) behalen.

Scholingsweken

Deelnemers van de scholingsweken zijn docenten, technische onderwijsassistenten, technatoren en schoolleiders van de technasia. Van hen wordt verwacht dat ze werken volgens het technasiumconcept en alle trainingen zijn hierop gericht.

Diversiteit aan trainingen
Je zou dan kunnen denken dat er ‘eenheidsworst’ wordt geboden. Integendeel! Een bèta-training zoals Arduino is iets heel anders dan de trainingen waar coaching centraal staat. En de basistraining Introductie op het technasiumonderwijs is van een heel andere orde dan de verdiepende training Examenprogramma O&O. Een training kan een instructief karakter hebben, zoals de training Maken van een O&O-project, of een vrijheid in zich hebben die niet verwacht werd zoals bij O&O in de bovenbouw. Die diversiteit kan verwarrend zijn voor deelnemers, maar wordt zeker gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluaties van de deelnemers en de terugkoppeling van de trainers.

Meer infomatie in mijnTechnasium
Er worden in 2019-2020 vier scholingsweken georganiseerd voor de technasiumscholen. Je vindt meer informatie over de scholingsweken in mijnTechnasium. Let op: deze link is alleen toegankelijk voor medewerkers van een technasiumschool. 

Opleidingstraject O&O

Drie soorten scholing
Het opleidingstraject O&O bevat drie soorten scholing. Namelijk scholing als onderdeel van:

  • Het basiscertificaat - Dit certificaat geeft dat je voldoende bagage hebt om het vak O&O te geven. Je haalt het certificaat door 6 trainingen te volgen en een O&O-project te schrijven en uit te voeren in de klas.
  • Het gevorderdencertificaat - Dit certificaat betekent dat je een gevorderd O&O-docent bent in ervaring met en kennis over O&O. Je haalt het certificaat door 2 trainingen en 2 keuzemodules te volgen.
  • Het individuele portfolio - De scholing voor het portfolio zijn trainingen die je, los van het behalen van een certificaat, kunt volgen ter verbreding en verdieping van je kennis en vaardigheden.

Scholing van goede kwaliteit
Wij streven naar scholing van goede kwaliteit, die voldoet aan de volgende kenmerken:  

  • Praktijkgericht - De docent neemt aan het einde van de dag iets mee waar hij in de O&O-praktijk iets aan heeft. Denken en doen - De manier waarop de trainingen gegeven worden, komt overeen met de manier van lesgeven bij O&O. 
  • Met professionals - De trainers zijn in- en externe professionals uit de beroepspraktijk met kennis van hun vakgebied. 
  • Samen leren - In de training is ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. 
  • In ontwikkeling - De trainingen worden geëvalueerd en naar aanleiding van de evaluaties worden aanpassingen gedaan.

O&O-certificaat voor studenten

De scholingsweken zijn voor medewerkers van technasia. Ben je in opleiding tot leraar en wil je daarnaast ook een O&O-certificaat halen? Dat kan door de samenwerking met de HAN en de TU's.

Minor Projectonderwijs: aan de slag voor bedrijven - HAN

Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Bèta Challenge ontwikkelden we voor studenten die een lerarenopleiding volgen aan de HAN de Minor Projectonderwijs: aan de slag voor bedrijven. Onderwijs waarbij je samenwerkt met de omgeving/het bedrijfsleven en daardoor voor jouw leerlingen betekenisvoller wordt? Onderwijs waarin vakoverstijgend en coachend lesgeven centraal staan? Naast het lesgeven in je eigen schoolvak, doe je in deze minor betekenisvolle kennis op over toekomstige beroepen van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Je leert onderwijs zo vorm te geven dat je leerlingen intrinsiek motiveert om hun kennis en competenties verder te ontwikkelen. Dit alles in het licht van het toekomstig werkveld van de leerlingen en actuele ontwikkelingen.

Binnen de minor maak je de keuze of je je wilt richten op Techniek & Technologie (VMBO) of op Onderzoek & Ontwerpen voor het Technasium (HAVO en VWO).

Meer weten? Hier vind je alle informatie en kun je je inschrijven. In deze blog vertellen Myrthe en Hester je over hun ervaringen met omgevingsgericht projectonderwijs.

Master Science Education and Communication richting Ontwerpen - UT, TU/e en TUD

De Universiteit Twente (UT), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Technische Universiteit Delft (TUD) en Stichting Technasium leiden je op tot O&O-docent. Afgestudeerden van de TU masteropleiding Science Education and Communication richting Ontwerpen behalen hun O&O-bevoegdheid in combinatie met een tweedegraads bevoegdheid in wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica. Door deze combinatie ben je breed inzetbaar in het voortgezet onderwijs en lever je met jouw multidisciplinaire ontwerpachtergrond een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het vak O&O. Meer informatie is te vinden op de website van de betreffende opleidingspagina van de Technische Universiteiten.

Studenten van andere opleidingen

Op dit moment is het nog niet mogelijk om het O&O-ceritifcaat te halen als je een andere lerarenopleiding of educatieve minor of master dan de hierboven genoemde volgt. Stichting Technasium wil dit gaan aanbieden en is daarom aan het onderzoeken hoe de vereisten zoals begeleiding  vanuit de opleiding en een stageplek kunnen worden georganiseerd.