Scholing

Technasiumacademie

De Technasiumacademie ondersteunt de professionele ontwikkeling van (toekomstige) O&O-professionals en draagt zo bij aan de kwaliteit van het technasiumonderwijs en het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). ​

Voor het professionaliseringsaanbod hanteert de Technasiumacademie de volgende uitgangspunten

 • ​Directe relatie met de praktijk ​
 • Variatie aan vormen - professionaliseringstrajecten, trainingen, uitwisseling, intervisie, coaching​
 • Inhoudelijke samenhang van de verschillende activiteiten​
 • Samen leren, ontwikkelen en kennis delen – op landelijk, netwerk- en teamniveau​

Het aanbod wordt afgestemd op de vraag van docenten, technisch onderwijsassistenten, technatoren en schoolleiders van de technasiumscholen. Ook werkt de Technasiumacademie samen met het hoger onderwijs om studenten op te leiden tot O&O-docent.

De professionaliseringsactiviteiten van de Technasiumacademie vallen in 3 categorieën

1. Technasiumopleidingen

 • Basiscertificaat voor O&O-docenten en O&O-assistenten (toa’s)
 • Gevorderdencertificaat en Specialistencertificaat voor O&O-docenten

2. Technasiumprofessional

 • Trainingen ter verbreding en verdieping
 • Individuele ontwikkeltrajecten en teamtrainingen

3. Lerarenopleidingen

Bevoegdheid voor het vak O&O

Docenten op technasiumscholen die de technasiumopleiding voor het basiscertificaat O&O met goed gevolg doorlopen, verkrijgen daarmee de bevoegdheid om het vak O&O te mogen geven. Deze bevoegdheid wordt gecombineerd met een lesbevoegdheid in een voldoende verwant vak.

​Dezelfde bevoegdheid is – sinds schooljaar 2017-2018 – te verkrijgen via een minor van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) mits deze onderdeel vormt van een tweedegraads lerarenopleiding in een bètavak. In de Minor Projectonderwijs: aan de slag voor bedrijven die we samen met de HAN en Bèta Challenge ontwikkelden staat vakoverstijgend en coachend lesgeven centraal. Je leert onderwijs zo vorm te geven dat je leerlingen intrinsiek motiveert om hun kennis en competenties verder te ontwikkelen. Binnen de minor maak je de keuze of je je wilt richten op Techniek & Technologie (VMBO) of op Onderzoek & Ontwerpen voor het Technasium (HAVO en VWO).

Een eerstegraadsbevoegdheid voor O&O is te behalen via de mastertrack Ontwerpen; een richting binnen de master Science Education and Communication die wordt uitgevoerd door de 4TU. Deze is te volgen aan Universiteit Twente, TU Eindhoven en TU Delft. Met deze opleiding behaal je ook altijd een beperkte tweedegraadsbevoegdheid in een ander bètavak. Door deze combinatie ben je breed inzetbaar in het voortgezet onderwijs en lever je met jouw multidisciplinaire ontwerpachtergrond een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het vak O&O.  

In de minor werkt Stichting Technasium samen met de HAN en voor de mastertrack Ontwerpen met de technische universiteiten. De verschillende routes om de bevoegdheid voor O&O te behalen, zijn goed op elkaar afgestemd. Voor studenten van de opleidingen bieden we de mogelijkheid om stage te lopen op een technasiumschool.

Professionaliseringsactiviteiten

Veel van de activiteiten van de Technasiumacademie vinden plaats tijdens 4 regionale scholingsweken per schooljaar. De meeste bijeenkomsten voor de technasiumopleidingen zijn in de scholingsweken en dat geldt ook voor het aanbod ter verbreding en verdieping. Dit sluit goed aan bij onze filosofie dat we in de technasiumcommunity samen leren en ontwikkelen. De scholingsweken vormen ook een goede plek om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo dragen ze bij aan onze ambitie een lerende netwerkorganisatie worden.

Basiscertificaat O&O-docent

Belangrijk onderdelen van de technasiumopleiding Basiscertificaat O&O-docent zijn Maken van een O&O-project en Coachend begeleiden. Elke O&O-docent leert om zelf onderwijs te maken in de vorm van een O&O-project. Dit is net als de coachende rol van de docent een belangrijke pijler van de technasiumformule.

Basiscertificaat O&O-assistent

De technisch onderwijsassistent (toa) heeft een belangrijke rol binnen het technasiumonderwijs en is dagelijks in de technasiumwerkplaats te vinden. Om als toa leerlingen goed te kunnen begeleiden bij het vak O&O, volgen ze de technasiumopleiding Basiscertificaat O&O-assistent.

Gevorderdencertificaat

Kern van de technasiumopleiding voor het gevorderdencertificaat zijn Onderzoeken in O&O en Ontwerpen in O&O. De docent volgt daarnaast nog 2 keuzemodules om dit certificaat te behalen dat in teken staat van de professionele ontwikkeling van de docent zelf.

Specialistencertificaat Schrijverscoach

Een O&O-docent kan de rol van schrijverscoach vervullen. Hiervoor is een technasiumopleiding beschikbaar. De schrijverscoach begeleidt andere docenten binnen binnen het regionale netwerk van technasiumscholen met het schrijven van O&O-projecten.

Trainingen ter verbreding en verdieping

Via trainingen ter verbreding en verdieping is het mogelijk nieuwe kennis op te doen of vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn in de professionele rol als O&O-docent, O&O-assistent, technator of schoolleider van een technasiumschool. Het aanbod ter verbreding en verdieping bestaat uit verschillende soorten bijeenkomsten:

 • Uitwisselingssessies over aanpak van relevante thema’s binnen technasiumscholen
 • (technische) Vaardighedentrainingen en -workshops
 • Inspiratiesessies over actuele onderwerpen in het onderwijs

Individuele ontwikkeltrajecten en teamtrainingen

Voor sommige trajecten en trainingen geldt dat ze op maat of voor een bepaalde doelgroep worden aangeboden en niet in de scholingsweken, Dit betreft met name teamtrainingen zoals die voor de Technasium Competentiemonitor en de teamtraining Samenwerken in O&O-docententeams. En in schooljaar 2018-2019 volgen ongeveer 20 technatoren een ontwikkeltraject.

Meer informatie

Meer informatie over het professionaliseringsaanbod en de scholingsweken is te vinden in mijnTechnasium. Let op: deze link is alleen toegankelijk voor medewerkers van een technasiumschool.

Voor meer informatie over de Technasiumacademie kun je ook terecht bij Anne Schellekens, opleidingsmanager Technasiumacademie: a.schellekens@technasium.nl.