Scholing

Scholing

Hier vind je informatie over de landelijke scholingsweken. Stichting Technasium heeft een eigen opleidingstraject voor docenten, technische onderwijsassistenten en technatoren waarmee zij hun O&O-bevoegdheid behalen.

Scholingsweken schooljaar 2017-2018

Deelnemers van de scholingsweken zijn docenten, technische onderwijsassistenten, technatoren en schoolleiders van de technasia. Van hen wordt verwacht dat ze werken volgens het technasiumconcept en alle trainingen zijn hierop gericht. Je zou dan kunnen denken dat er ‘eenheidsworst’ wordt geboden. Integendeel! Een bèta-training zoals Arduino is iets heel anders dan de trainingen waar coaching centraal staat. En de basistraining Introductie op het technasiumonderwijs is van een heel andere orde dan de verdiepende training Examenprogramma O&O. Een training kan een instructief karakter hebben, zoals de training Maken van een O&O-project, of een vrijheid in zich hebben die niet verwacht werd zoals bij O&O in de bovenbouw. Die diversiteit kan verwarrend zijn voor deelnemers, maar wordt zeker gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluaties van de deelnemers en de terugkoppeling van de trainers.

Er worden in 2017-2018 vier scholingsweken georganiseerd voor 92 technasia. Je vindt de data en verdeling van de scholingsweken in mijnTechnasium. Let op: deze link is alleen toegankelijk voor medewerkers van een technasium. 

Nu ook voor studenten: starten met het O&O-certificaat

HBO-variant, lerarenopleiding
Volg je een lerarenopleiding of educatieve minor en wil je starten met het O&O-certificaat? Dat kan! Ieder schooljaar bieden we vijftien bètaleraren in opleiding de mogelijkheid deel te nemen aan één of meer trainingen voor het O&O-certificaat. Lees de voorwaarden en meld je aan!

TU-variant, masteropleiding Science Education and Communication richting Ontwerpen
De Universiteit Twente (UT), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Technische Universiteit Delft (TUD) en Stichting Technasium leiden je in op tot O&O-docent. Afgestudeerden van de TU masteropleiding Science Education and Communication richting Ontwerpen behalen hun O&O-bevoegdheid in combinatie met een beperkte tweedegraads bevoegdheid in wiskunde, natuurkunde, scheikunde of informatica. Door deze combinatie ben je breed inzetbaar in het voortgezet onderwijs en lever je met jouw multidisciplinaire ontwerpachtergrond een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het vak O&O. Meer informatie is te vinden op de website van de betreffende opleidingspagina van de Technische Universiteiten.

Drie soorten scholing

Het opleidingstraject O&O bevat drie soorten scholing. Namelijk scholing als onderdeel van:

  • Het basiscertificaat - Dit certificaat geeft dat je voldoende bagage hebt om het vak O&O te geven. Je haalt het certificaat door 6 trainingen te volgen en een O&O-project te schrijven en uit te voeren in de klas.
  • Het gevorderdencertificaat - Dit certificaat betekent dat je een gevorderd O&O-docent bent in ervaring met en kennis over O&O. Je haalt het certificaat door 2 trainingen en 2 keuzemodules te volgen.
  • Het individuele portfolio - De scholing voor het portfolio zijn trainingen die je, los van het behalen van een certificaat, kunt volgen ter verbreding en verdieping van je kennis en vaardigheden.

Kenmerken

Wij streven naar scholing van goede kwaliteit, die voldoet aan de volgende kenmerken:  

  • Praktijkgericht - De docent neemt aan het einde van de dag iets mee waar hij in de O&O-praktijk iets aan heeft. 
  • Denken en doen - De manier waarop de trainingen gegeven worden, komt overeen met de manier van lesgeven bij O&O. 
  • Met professionals - De trainers zijn in- en externe professionals uit de beroepspraktijk met kennis van hun vakgebied. 
  • Samen leren - In de training is ruimte om ervaringen te delen en van elkaar te leren. 
  • In ontwikkeling - De trainingen worden geëvalueerd en naar aanleiding van de evaluaties worden aanpassingen gedaan.