Expertisecentrum

Scholen worden ondersteund door Expertisecentrum Technasium. Het expertisecentrum ondersteunt de scholen bij vraagstukken over ontwikkeling en kwaliteit. Daarnaast bieden zij coaching en scholing.

Coaching

Om de scholen goede ondersteuning te geven zijn er in het land zes netwerkcoaches aan het werk. Zij trekken samen met de scholen op in de ontwikkeling van het technasium. Zij adviseren, coachen en begeleiden bij allerlei kwaliteitsvraagstukken. Zij zijn ook aanspreekpunt in de regio voor hoger onderwijs en bedrijfsleven.

Scholing

Op vier plaatsen in Nederland wordt jaarlijks een scholingsweek voor docenten aangeboden. In deze scholingsweken halen docenten hun O&O-certificaat en volgen ze scholing voor verbreding en verdieping voor hun functie als O&O-docent.

Redactie

Docenten kunnen in de digitale omgeving mijnTechnasium lesmateriaal ontwikkelen en plaatsen. Redacteuren voorzien dit materiaal van commentaar en bewaken de kwaliteit van het lesmateriaal in de O&O-bibliotheek.

Kwaliteit

Een belangrijk thema voor het technasium is kwaliteit. Goede leraren, goede lessen, goede samenwerking en een goede visie op bètatechniek zijn belangrijk voor het A-merk dat het technasium wil zijn. De scholen worden gesteund met coaching, scholing en redactie. Maar uiteindelijk maken schoolleiders en docenten de kwaliteit op hun school zelf. Eenmaal per vier jaar wordt de kwaliteit getoetst door een auditteam. Op basis van de kwaliteitstoets krijgt een technasium het predikaat voor een periode van vier jaar.

Communicatie

Op het expertisecentrum is een communicatiemedewerker werkzaam die zorgt voor een goede zichtbaarheid van en informatieverschaffing over Stichting Technasium en de technasia in het land. Dit gebeurt onder meer door het plaatsen van nieuwsberichten en andere content op de eigen website, het uitgeven van persberichten, het uitgeven van Technasium Magazine en het jaarverslag.