Competentieontwikkeling

Het Technasium kent een sterke focus op competentieontwikkeling. In het Technasium zijn leerlingen bewust bezig met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze goed worden toegerust om succesvol te kunnen studeren en werken.

Als je kijkt wat kenmerkend is voor het Technasium, dan blijkt dat technasiumleerlingen:

  1. communicatief zijn
  2. ondernemend gedrag tonen
  3. creatief handelen
  4. in staat zijn zelfsturend de eigen ontwikkeling te stimuleren
  5. projectmatig werken
  6. opdrachten samenwerkend kunnen uitvoeren

Leerlingen ontwikkelen in het Technasium dus specifieke competenties. Het technasiumonderwijs is gericht op de ontwikkeling van in totaal 20 specifieke competenties die geclusterd zijn in de 6 die hierboven staan.

Bewuste competentieontwikkeling

Een competentie is het vermogen om in specifieke situaties die kennis, vaardigheden en talenten (attitudes) aan te wenden die noodzakelijk zijn om adequaat gedrag te vertonen. De beheersing en ontwikkeling van competenties bepalen in belangrijke mate het succes van een leerling in het vervolgonderwijs en daarna. Het Technasium kent daarom een sterke focus op competentieontwikkeling.

In het Technasium zijn leerlingen bewust bezig met hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze goed worden toegerust om succesvol te kunnen studeren en werken. Competenties, in tegenstelling tot veel kennis en vaardigheden, verouderen niet. Competenties gaan niet alleen een leven lang mee; de ontwikkeling stopt ook niet na het eindexamen. 

Competentie- en omgevingsgericht projectonderwijs vormt de onderwijskundige basis van het Technasium. In het technasiumonderwijs is competentieontwikkeling, het inzichtelijk maken ervan en het voeren van gesprekken met leerlingen erover, een net zo essentieel onderdeel als de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers.

Sterker nog, projecten zijn een van de middelen waarmee binnen het Technasium competentieontwikkeling gestimuleerd wordt. Andere middelen zijn bijvoorbeeld coachingsgesprekken, het schrijven van persoonlijke ontwikkelplannen en structurele reflectie.

Technasium Competentiemonitor

Binnen het Technasium wordt gebruikgemaakt van de Technasium Competentiemonitor. Via deze door Stichting Technasium ontwikkelde webapplicatie krijgt de leerling inzicht in de mate waarin hij/zij deze specifieke competenties beheerst én in de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. In het vaktijdschrift Van 12 tot 18 verscheen in mei 2019 een uitgebreid artikel over de Technasium Competentiemonitor

Technische vaardigheden

Naast het ontwikkelen van deze competenties, ontwikkelen leerlingen binnen het Technasium ook andere (technische) vaardigheden. Dit gebeurt door het werken aan levensechte projecten waarbij steeds verschillende bètatechnische beroepen centraal staan en door middel van trainingen en workshops. Voor een project zijn vaak specifieke vaardigheden nodig en leerlingen leren deze skills, van solderen tot SketchUp, dan bij de start. Zo kunnen ze het direct in de praktijk toepassen.