Technasium Competentiemonitor

Voor leerlingen en docenten

> Inloggen

 

  • Je kunt de Technasium Competentiemonitor gebruiken door in te loggen.
  • De monitor is alleen beschikbaar voor leerlingen en docenten van deelnemende scholen.

 

Competentiemonitor

Leerlingen ontwikkelen in het Technasium specifieke competenties. De Technasium Competentiemonitor is een webapplicatie die de leerling inzicht geeft in de mate waarin hij/zij deze competenties beheerst en in de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen. 

De 20 specifieke competenties waar het technasiumonderwijs op is gericht, worden in de Technasium Competentiemonitor beschreven in termen van concreet gedrag in oplopende niveaus van beheersing. Dit draagt bij aan het herkennen, verwoorden en ontwikkelen van de competenties.

De competenties zijn geclusterd in 6 groepen die antwoord geven op de vraag wat kenmerkend is voor technasiumleerlingen.

Technasiumleerlingen:

  • zijn communicatief
  • tonen ondernemend gedrag
  • handelen creatief
  • stimuleren zelfsturend de eigen ontwikkeling
  • werken projectmatig
  • voeren opdrachten samenwerkend uit

De Technasium Competentiemonitor is een webapplicatie en de leerling kan deze invullen en bekijken wanneer en waar die maar wil. Elke competentie is beschreven in de vorm van ja/nee-stellingen van wat een leerling in de praktijk kan doen. Door deze in te vullen, ontstaat per competentie een beeld van de mate van beheersing. Dit vormt de aanleiding om het gesprek over de eigen competenties aan te gaan. Zo ontstaat inzicht in de mate waarin de leerling bepaalde competenties beheerst en waar de kansen voor verdere ontwikkeling liggen.

Het invullen van de monitor is een terugkerend onderdeel in het curriculum van Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarbij de competentieontwikkeling van de leerling gevolgd kan worden en waar de docent de begeleiding op kan laten aansluiten. Het bewust bezig zijn met competentieontwikkeling is een essentieel onderdeel van het Technasium.

De Technasium Competentiemonitor is ontwikkeld door Stichting Technasium exclusief voor gebruik binnen het technasiumonderwijs. De eerste technasiumscholen startten in de 2e helft van schooljaar 2018-2019 met het inzetten van de monitor. Voordat een technasiumschool gaat werken met de monitor volgen O&O-docenten een training over hoe deze ingebed kan worden in het curriculum en hoe deze past in (het ontwikkelen van) de ervarings-/ en reflectieleerlijn van het Technasium.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de monitor, neem dan contact op via competentiemonitor@technasium.nl