Bestuur

Stichting Technasium wordt geleid door een bestuur. De bestuursleden worden gekozen op basis van hun expertise, netwerk en bestuurlijke ervaring. Vier maal per jaar komt het bestuur samen. Het bestuur heeft een toezichthoudende en beleidsvormende rol.

De bestuursleden van Stichting Technasium zijn:
  • Drs. Ir. Marc Mittelmeijer RI (voorzitter)voorzitter College van Bestuur, Stichting PCOU/Willibrord
  • Fabiènne Hendricks MSc (vice-voorzitter) - manager Tata Steel Academy, Tata Steel Europe 
  • Rob Heijmans MEM (penningmeester - projectleider Dudoc XP, ROC Horizon College
  • Dr. Femke Geijsel (bestuurslid) - universitair hoofddocent, Radboud Universiteit
  • Dr. Hanno van Keulen (bestuurslid) - lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland
Wil je contact opnemen met het bestuur van Stichting Technasium dan kan dat via info@technasium.nl of per post:
 
Stichting Technasium
T.a.v. Marc Mittelmeijer
Zernikelaan 6
9747 AA Groningen