Bestuur

Stichting Technasium wordt geleid door een bestuur. De bestuursleden worden gekozen op basis van hun expertise, netwerk en bestuurlijke ervaring. Vier maal per jaar komt het bestuur samen. Het bestuur heeft een toezichthoudende en beleidsvormende rol.

De bestuursleden van Stichting Technasium zijn:
  • Drs. Ir. Marc Mittelmeijer RI (voorzitter)voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting PCOU/Willibrord
  • Ir. Tjalling Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (penningmeester) directeur-eigenaar Team 4 Architecten
  • Dr. Femke Geijsel (bestuurslid) - universitair Hoofddocent aan de Radboud Universiteit
  • Dr. Hanno van Keulen (bestuurslid) - lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland
  • vacant
Wil je contact opnemen met het bestuur van Stichting Technasium dan kan dat via info@technasium.nl of per post:
 
StichtingTechnasium
T.a.v. Marc Mittelmeijer
Zernikelaan 6
9747 AA Groningen