Partnerschap

Technasia werken in een regionaal netwerk. Bedrijfscontacten en contacten met het hoger onderwijs zijn een regionale aangelegenheid. Door concrete samenwerking ontstaat aantrekkelijk partnerschap. De regionale netwerkcoach speelt hierin een coördinerende rol.                                                                                

Het Expertisecentrum Technasium verzorgt het scholingsaanbod en onderhoudt contacten op landelijk niveau. Inmiddels heeft het expertisecentrum een aantal kennispartners gevonden die hun expertise inzetten voor de ontwikkeling van het technasium. En er zijn contacten gelegd met organisaties om structureel samen te werken.