Candea College - alle vwo-brugklassers doorlopen gedurende tien weken een technasiumtraject én een gymnasiumtraject. Na afloop maken alle brugklassers van het vwo een keuze voor atheneum, gymnasium óf technasium. De contactpersonen zijn de technatoren dhr. B. Carpaij en dhr. O. van Driel.
CSG Het Streek - Op de locatie Bovenbuurtweg van Het Streek in Ede kun je vanaf klas 1 kiezen voor het technasium op het vwo. Contactpersonen zijn de technatoren mw. S. Bruining en dhr. H. Dekker
Gerrit Rietveld College - In Utrecht kunnen alle havo- en vwo-leerlingen vanaf klas 2 voor het technasium kiezen. In de brugklas krijgen de leerlingen een oriëntatie op het technasium. Contactpersonen zijn de technatoren mw. N. Pullens en dhr. S. de Jong.
Meridiaan College 't Hooghe Landt  - Op 't Hooghe Landt College kunnen leerlingen vanaf klas 1 kiezen voor de technasiumstroom. Zij worden geplaatst in een vwo- of havo/vwo-technasiumklas. Vanaf klas 2 is er een vervolg op havo en vwo. Op vwo kan technasium worden gecombineerd met Latijn of gymnasium. Contactpersoon is de technator dhr. L. van Albada.
Merletcollege- Het technasium in Cuijk is voor leerlingen met een plaatsingsadvies vwo/havo die belangstelling hebben voor natuur, techniek, onderzoeken en ontwerpen. Zij kunnen al in de onderbouw ervaren of deze richting bij hen past.  Aan plaatsing in een technasiumklas gaat een intake-gesprek vooraf. Contactpersoon is de technator dhr. J. van Kessel.
 Scholen vormen een netwerk met bedrijven en instellingen én met het hoger onderwijs in de regio.

 

 

Uitgelicht

Technasium werkt!
Het Streek in Ede heeft samen met Technocentrum De Vallei twee bulletins over het technasium gemaakt. De nadruk ligt op de speerpunten van de Food Valley. Het zijn zeer informatieve en levendige uitgaves. Klik hier voor nr. 1 en nr. 2.