Aan het woord

Hidde Benedictus
adviseur bij ICS Adviseurs

"De technasiumwerkplaats speelt een belangrijke rol in de beeldvorming van het technasium. Het vormt het visitekaartje voor de school. De werkplaats laat zich het best omschrijven als designruimte, laboratorium en atelier ineen, met alle mogelijke faciliteiten voor onderzoek en ontwerpen. De inrichting nodigt leerlingen uit om na te denken en hun creativiteit aan te spreken."

 

Hier kun je fotoreportages zien van vijf technasiumwerkplaatsen die in Nederland gerealiseerd zijn!

 

 

 werkplaats_ico

 

 Elk technasium een werkplaats

Als een school een technasium invoert, bouwt de school ook een technasiumwerkplaats. In deze werkplaats kunnen leerlingen werken aan hun onderzoeks- en ontwerpopdrachten.

Er is een Programma van Eisen gemaakt van de technasiumwerkplaats. Daarin staat een beknopte beschrijving van de verschillende onderdelen die in de werkplaats opgenomen worden. Elke school, elke architect, elke interieurspecialist kan er een eigen gezicht aan geven.  

 Een omgeving die motiveert!

Het technasium wil leerlingen motiveren voor bèta en techniek. Dit geldt ook voor meisjes. De werkplaats laat een breed spectrum zien van bèta en techniek. Niet de energiezuil staat centraal maar ruimte voor creativiteit!

 Alle activiteiten in één omgeving

Alle activiteiten die onderdeel uitmaken van Onderzoeken & Ontwerpen vinden bij voorkeur plaats in één omgeving. Slechts waar nodig is een werkplek afgeschermd. Zicht, geluid en multifunctioneel gebruik spelen daarbij een rol.

Meerdere groepen tegelijk aan het werk

Het liefst is de werkplaats zo groot dat er twee klassen tegelijkertijd aan het werk kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk om voldoende ruimte te maken voor de verschillende werkplekken en een eigen karakter te geven aan elke werkplek. Ook is er qua begeleiding meer mogelijk en kan de rol van de TOA beter tot zijn recht komen.